Säilytysratkaisun suunnittelu julkiseen ulkotilaan

In English

Säilytysratkaisun suunnittelu julkiseen ulkotilaan - Pyöräilykypärien ja -tarvikkeiden säilytysratkaisun suunnittelu arkipyöräilijöille

Opinnäytetyö Finture Oy, syksy 2020 - kevät 2021
Ohjelmistot: SolidWorks, Solid Edge, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Opinnäytetyön aiheena oli pyöräilykypärien ja -tarvikkei- den säilytysratkaisun suunnittelu julkiseen ulkotilaan. Työ tehtiin toimeksiantona Finture Oy:lle teollisen muotoilun AMK-tutkinnon puitteissa. Viime vuosien aikana pyöräilyn suosio on kasvanut ja tarve erilaisille pyöräilyä tukeville ke- hityshankkeille on lisääntynyt. Ihmisten liikkumista halu- taan tukea sekä kannustaa ihmisiä turvalliseen liikkumiseen tarjoamalla pyöräilyyn liittyviä lisäpalveluita.

Työvaiheisiin kuuluivat taustatiedon hankinta, vertailuanalyysien tekeminen, käyttäjäkysely ja asiantuntijahaastattelu. Tämän lisäksi kartoitettiin materiaaleja ja RFID-pohjaisia lukitusratkaisuja. Myöhempään prosessiin kuului käsivaraista luonnostelua, hahmomallien valmistamista sekä 3D-luonnostelua. Opinnäytetyön aikana piirrettyjen ohutlevykuvien pohjalta valmistettiin kaksi lokeroprototyyppiä.

Voit tutustua opinnäytetyöni kirjalliseen raporttiin oheisen linkin kautta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105108052