Säilytysratkaisun suunnittelu julkiseen ulkotilaan

Kevät 2021

In English

Säilytysratkaisun suunnittelu julkiseen ulkotilaan - Pyöräilykypärien ja -tarvikkeiden säilytysratkaisun suunnittelu arkipyöräilijöille

Opinnäytetyö Finture Oy, syksy 2020 - kevät 2021
Ohjelmistot: SolidWorks, Solid Edge, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Opinnäytetyön aiheena oli pyöräilykypärien ja -tarvikkeiden säilytysratkaisun suunnittelu julkiseen ulkotilaan. Työ tehtiin toimeksiantona Finture Oy:lle teollisen muotoilun AMK-tutkinnon puitteissa. Viime vuosien aikana pyöräilyn suosio on kasvanut ja tarve erilaisille pyöräilyä tukeville kehityshankkeille on lisääntynyt. Ihmisten liikkumista halutaan tukea sekä kannustaa ihmisiä turvalliseen liikkumiseen tarjoamalla pyöräilyyn liittyviä lisäpalveluita.

Työvaiheisiin kuuluivat taustatiedon hankinta, vertailuanalyysien tekeminen, käyttäjäkysely ja asiantuntijahaastattelu. Tämän lisäksi kartoitettiin materiaaleja ja RFID-pohjaisia lukitusratkaisuja. Myöhempään prosessiin kuului käsivaraista luonnostelua, hahmomallien valmistamista sekä 3D-luonnostelua. Opinnäytetyön aikana piirrettyjen ohutlevykuvien pohjalta valmistettiin kaksi lokeroprototyyppiä.

Voit tutustua opinnäytetyöni kirjalliseen raporttiin oheisen linkin kautta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105108052